Nyheder

Sø- og Handelseretten tilkender 4 måneders godtgørelse

Aftalen var hjemme efter ca. 3 ugers forløb.

Højesteretsdom fastlægger højt niveau i forskelsbehandlingssager.

Højesteret stadfæster dom fra Sø- og Handelsretten.

Definitionen af et handicap er blevet udvidet.

Velkommen til Ansættelseshjælpen

Ansættelseshjælpen er stiftet af Rosberg & Haug advokater (nu Haug Advokater). Formålet har været at give klienter og andre interesserede en mulighed for selv at finde svar på nogle at de spørgsmål, der kan trænge sig på i et ansættelsesforhold. Vi håber med hjemmesiden at kunne give svar på nogle af de typiske problemstillinger. Kan du ikke finde et svar, så kan du sende os spørgsmål - helt gratis og uforpligtende - , Vi videresender ikke persondata, og data slettes når rådgivning er afsluttet.

Har du erstatningsretlige spørgsmål, så find hjælp på www.erstatningshjaelpen.dk; Du kan også kontakte os på tlf. 33134242.