Overenskomster

Hvad er en overenskomst ?

En overenskomst er en aftale mellem to parter, typisk en arbejdsgiverorganisation og en fagforening.

Overenskomsten har til formål at sikre at de ansatte på et særligt arbejdsområde, det være sig kontorfaget, slagteriområdet eller staten, er dækket af de samme regler. 

Når en ansættelse er dækket af en overenskomst, vil behovet for en detailregulering i den individuelle ansættelseskontrakt være begrænset.

Overenskomsten vil typisk indeholde vilkår om:

  • løn
  • opsigelsesvarsler
  • elevforhold
  • pension
  • ferie
  • SH-godtgørelse
  • videreuddannelse

Overenskomsterne løber normalt for en 2-3 årig periode, og fornyes gennem forhandling.

Hvis der opstår uenighed om overenskomsternes forståelse eller om manglende overholdelse, så behandles disse sager af organisationerne i det fagretlige system (Arbejdsretten, faglig voldgift, Afskedigelsesnævn, Tvistighedsnævn mv.)

Der kan godt laves "underaftaler" til overenskomsterne på området, - disse kaldes lokalaftaler, og giver en virksomhed mulighed for at lave en mere individuel aftale, der er tilpasset virksomhedens behov.

Fordelen ved overenskomsterne er, at de giver tryghed i ansættelsen. Mange tvister er gennem årene undgået ved at kunne henvise til aftalte overenskomstvilkår. Samtidig sikrer overenskomsterne, at løn- og pensionsvilkår hele tiden følger det øvrige arbejdsmarked.

Hvis man er i tvivl om hvorvidt den ansættelse man har er overenskomstdækket, kan man kontakte sin fagforening, tillidsrepræsentant eller overordnede.

Velkommen til Ansættelseshjælpen

Ansættelseshjælpen er stiftet af Rosberg & Haug advokater (nu Haug Advokater). Formålet har været at give klienter og andre interesserede en mulighed for selv at finde svar på nogle at de spørgsmål, der kan trænge sig på i et ansættelsesforhold. Vi håber med hjemmesiden at kunne give svar på nogle af de typiske problemstillinger. Kan du ikke finde et svar, så kan du sende os spørgsmål - helt gratis og uforpligtende - , Vi videresender ikke persondata, og data slettes når rådgivning er afsluttet.

Har du erstatningsretlige spørgsmål, så find hjælp på www.erstatningshjaelpen.dk; Du kan også kontakte os på tlf. 33134242.