Opsigelsesvarsler

Opsigelsesvarsler

Opsigelsesvarsler har flere formål.

Under ansættelsen har opsigelsesvarslet det formål, at væsentlige ændringer af ansættelsesforholdet alene kan ske med respekt af den ansattes individuelle opsigelsesvarsel.

Ønsker en arbejdsgiver at nedsætte lønnen eller arbejdsområder, og hvis der er tale om ændringer, som ikke har bagatelagtig karakter, så skal ændringerne varsles, hvilket betyder, at de først kan træde i kraft, når varslet er udløbet.

Ønsker en ansat eller arbejdsgiver at afslutte ansættelsesforholdet, og foreligger der ikke væsentlig misligholdelse (hævegrund), så skal varslerne iagttages for begge parters vedkommende.

Hvornår et opsigelsesvarsel løber fra, er afhængigt af, hvilke ansættelsesvilkår, der er aftalt. Opsigelsesvilkårene kan følge af lov eller overenskomst, men kan også alene følge af selve ansættelseskontrakten. Er du funktionær, vil dine minimumsvilkår i relation til opsigelse følge af funktionærloven, hvor du afhængigt af anciennitet kan have op til 6 måneders opsigelse. Er du funktionær vil opsigelse alene have virkning fra månedens udgang. 

Er du ikke funktionær, så vil varslerne følge af overenskomsten på området, eller hvis der ikke er overenskomst - af ansættelsesaftalen.

Ikke sjældent bliver en ansat fritstillet i forbindelse med opsigelsen. Det betyder, at den ansattes arbejdsforpligtelse er ophørt, og at man kan tage anden beskæftigelse, og således have mulighed for i et vist omfang at hæve dobbeltløn. Loyalitetsforpligtelsen til arbejdsgiveren består imidlertid fortsat.

Er man blevet fritstillet betyder det også, at man er forpligtet til at afholde sin optjente ferie i videst mulige omfang. Den ferie, man har krav på at få overført ved fratræden til FerieKonto, vil være den ferie, som det ikke er muligt (varslet) at afholde i opsigelsesperioden.

 

 

Velkommen til Ansættelseshjælpen

Ansættelseshjælpen er stiftet af Rosberg & Haug advokater (nu Haug Advokater). Formålet har været at give klienter og andre interesserede en mulighed for selv at finde svar på nogle at de spørgsmål, der kan trænge sig på i et ansættelsesforhold. Vi håber med hjemmesiden at kunne give svar på nogle af de typiske problemstillinger. Kan du ikke finde et svar, så kan du sende os spørgsmål - helt gratis og uforpligtende - , Vi videresender ikke persondata, og data slettes når rådgivning er afsluttet.

Har du erstatningsretlige spørgsmål, så find hjælp på www.erstatningshjaelpen.dk; Du kan også kontakte os på tlf. 33134242.