Opsigelse/bortvisning

Kan man altid opsiges ?

Nej, der er ikke altid fri opsigelsesadgang.

Men det ligger i arbejdsgiverens ledelsesret, at der kan finde opsigelser sted, hvis det er sagligt begrundet i virksomhedens eller den ansattes egne forhold.

Beskyttelsen af den ansatte mod vilkårlige eller urimelige opsigelser kan findes i lov eller aftalegrundlaget for ansættelsen. Men ikke alle er beskyttet.

Er du funktionær, så findes beskyttelsen i funktionærloven (§ 2b), og den beskyttelse opnår man efter 1 års ansættelse. Har man 1 års anciennitet har man krav på en begrundelse for opsigelsen og den skal være saglig. Det vil sige, at der skal være en god grund til at opsige. Er begrundelsen samarbejdsvanskeligheder, så vil en sådan begrundelse normalt forudsætte, at der forinden er givet en eller flere advarsler. Er begrundelsen at man er kommet for sent på arbejdet, vil det være et forhold, som de fleste ansatte har prøvet, og en opsigelse vil derfor kræve, at det er sket før, og at man har fået en påtale.

Er man ikke funktionær, så vil en beskyttelse mod urimelige opsigelser kunne findes i den overenskomst, som man eventuelt er omfattet af, og her bør du kontakte din fagforening. En sag vil skulle føres i Afskedigelsesnævnet.

Er du ikke overenskomstdækket eller omfattet af funktionærloven, så vil du ikke have en særlig beskyttelse mod urimelige afskedigelser, med mindre, at det er aftalt i din ansættelseskontrakt. Det er vores anbefaling, at man får lavet en henvisning i ansættelseskontrakten til funktionærlovens regler.

Der kan være opsigelsesbegrundelser, der ikke er rimelige ligegyldigt hvad. Bliver man opsagt som følge af, at man er gravid eller er muslim, så følger det af ligebehandlingsloven og forskelsbehandlingsloven, at opsigelsen ikke er saglig. Det kan udløse en godtgørelse. Det samme er tilfældet hvis afskedigelsen er begrundet i politiske tilhørsforhold eller seksualitet.

Det forekommer også, at arbejdsgiveren ikke opsiger, men derimod bortviser den ansatte. Det kan der være en god grund til, eksempelvis hvis man tages i at stjæle fra arbejdspladsen. Men ikke sjældent er en bortvisning ikke velbegrundet, men skyldes snarere, at arbejdsgiveren ser muligheden for at spare en lønudgift, idet en bortvisning indebærer, at lønudbetalingen stoppes med virkning fra bortvisningstidspunktet.

Velkommen til Ansættelseshjælpen

Ansættelseshjælpen er stiftet af Rosberg & Haug advokater (nu Haug Advokater). Formålet har været at give klienter og andre interesserede en mulighed for selv at finde svar på nogle at de spørgsmål, der kan trænge sig på i et ansættelsesforhold. Vi håber med hjemmesiden at kunne give svar på nogle af de typiske problemstillinger. Kan du ikke finde et svar, så kan du sende os spørgsmål - helt gratis og uforpligtende - , Vi videresender ikke persondata, og data slettes når rådgivning er afsluttet.

Har du erstatningsretlige spørgsmål, så find hjælp på www.erstatningshjaelpen.dk; Du kan også kontakte os på tlf. 33134242.