Sygdom

Hvad betyder sygdom for min ansættelse ?

Når man er syg, har man lovligt forfald, og skal således ikke møde på arbejde. En arbejdsgiver har tidligere på 4. dagen kunnet forlange en lægeerklæring af den ansatte. Disse regler er ændret således, at der nu på 2. dagen kan forlanges en tro- og love erklæring af den ansatte. Dette er dog ikke en lægeerklæring. Din arbejdsgiver kan imidlertid kræve en såkaldt "fri attest", som er en erklæring fra din læge på, at du er syg og om den forventede varighed. Udgiften skal arbejdsgiveren betale. Arbejdsgiveren har ikke krav på at vide hvad årsagen til sygemeldingen er - det er en privat sag.

Det er den ansattes pligt at give arbejdsgiveren besked om sin sygdom. Normalt findes der regler for proceduren i et personalecirkulære, men ellers er det en god idé at skaffe sig dokumentation for, at man har orienteret sin arbejdsgiver via mail eller SMS.

Ved længerevarende sygefravær vil en arbejdsgiver ofte være interesseret i at få oplyst hvilke muligheder den ansatte har for et genoptage arbejdet helt eller delvist, og hvilke skånebehov, der eventuelt måtte være relevante at iagttage. Til brug herfor anvendes en mulighedserklæring, som den ansatte, arbejdsgiver og den ansattes læge udfylder og underskriver. Denne erklæring betales også af din arbejdsgiver.

Da en arbejdsgiver kan få sygedagpengerefusion under en ansats sygdom, så kan der også komme en anmodning om en lægeerklæring fra kommunens side.

Man kan i øvrigt læse mere om sygefravær og regler på www.sygeguide.dk 

Meget sygefravær kan give anledning til, at en arbejdsgiver opsiger en medarbejder. Det kan være velbegrundet og sagligt, men behøver ikke at være det. Typisk vil man se på sygefraværets omfang og i visse tilfælde, om der er meget mandags- eller fredagsfravær.

For funktionærer kan den særlige 120-dages regel være aftalt. Den betyder, at hvis den ansatte har været syg i 120 dage inden for en 12 måneders periode, så kan den ansatte opsiges med forkortet varsel (1 måned) - uanset anciennitet. Den særlige opsigelsesadgang bortfalder ved passivitet, hvilket betyder, at er der eksempelvis gået mere end 130 dage, så kan den ansatte indrette sig på at opsigelsesadgangen ikke benyttes. 

Er sygefraværet en følge af et handicap, så vil den ansatte kunne være beskyttet efter reglerne i forskelsbehandlingsloven. Hvornår man har et handicap efter forskelsbehandlingsloven har givet anledning til en del diskussion, og desværre er det ikke muligt at give en mere håndfast definition. Det er en konkret vurdering.

Sygefravær kan også være udløst af en arbejdsskade, og hvis det er tilfældet, så skal der ske anmeldelse snarest og inden 9 dage fra første fraværsdag til Arbejdsskadestyrelsen/Arbejdstilsynet. Anmeldelse sker digitalt og du kan læse mere på www.ask.dk. Hvis du er kommet til skade på arbejdet anbefaler vi dig at kontakte din fagforening, der som regel kan bistå dig med din sag.

Velkommen til Ansættelseshjælpen

Ansættelseshjælpen er stiftet af Rosberg & Haug advokater (nu Haug Advokater). Formålet har været at give klienter og andre interesserede en mulighed for selv at finde svar på nogle at de spørgsmål, der kan trænge sig på i et ansættelsesforhold. Vi håber med hjemmesiden at kunne give svar på nogle af de typiske problemstillinger. Kan du ikke finde et svar, så kan du sende os spørgsmål - helt gratis og uforpligtende - , Vi videresender ikke persondata, og data slettes når rådgivning er afsluttet.

Har du erstatningsretlige spørgsmål, så find hjælp på www.erstatningshjaelpen.dk; Du kan også kontakte os på tlf. 33134242.