Fratrædelsesaftaler

En fratrædelse kan ske på flere måder. Det kan ske som en tilkendegivelse fra arbejdsgiveren om at man ikke længere ønskes som ansat (opsigelse/bortvisning). Det kan også ske som en opsigelse fra den ansatte side, og endelig kan det ske som en kombination af arbejdsgiverens og den ansattes ønsker i form af en fratrædelsesaftale.

En fratrædelsesaftale rummer typisk følgende vilkår:

•Bestemmelser om eventuel fritstilling/omfang af arbejdsopgaver i opsigelsesperioden
•Ferieafholdelse
•Aflevering af effekter tilhørende arbejdsgiver
•Aftale om brug af effekter (telefon/bil/pc) i opsigelsesperioden
•Adgang til at søge og få anden beskæftigelse i opsigelsesperioden
•Bestemmelser om konkurrenceklausulers ophør
•Særlige begunstigelser i form af godtgørelser/forlængelser af opsigelsesvarsler
•Anbefaling
•Vilkår om at aftalen er til fuld og endelig afgørelse af mellemværendet

Opremsningen er ikke udtømmende, og der kan være ganske mange variationer over temaet. Det vil dog ofte være en god idé at få sin fagforening med på råd, hvis der skal laves aftaler, herved øges også chancen for, at der nogle fornuftige vilkår ud af forhandlingen.

Hvorvidt en aftale er god eller dårlig afhænger af mange forhold. Hvis en arbejdsgiver ikke sagligt har kunnet opsige en ansat, men ønsker at lave en fratrædelsesaftale med den pågældende, så er det oplagt, at der skal være ganske gunstige vilkår i en sådan aftale, før at det kan anbefales, at acceptere den.

I krisetider vil det ofte være en fordel at få indarbejdet vilkår om konsulenthjælp til jobsøgning eller betaling for kurser, der kan opkvalificere den pågældende og øge mulighederne for ny beskæftigelse.

 

Velkommen til Ansættelseshjælpen

Ansættelseshjælpen er stiftet af Rosberg & Haug advokater (nu Haug Advokater). Formålet har været at give klienter og andre interesserede en mulighed for selv at finde svar på nogle at de spørgsmål, der kan trænge sig på i et ansættelsesforhold. Vi håber med hjemmesiden at kunne give svar på nogle af de typiske problemstillinger. Kan du ikke finde et svar, så kan du sende os spørgsmål - helt gratis og uforpligtende - , Vi videresender ikke persondata, og data slettes når rådgivning er afsluttet.

Har du erstatningsretlige spørgsmål, så find hjælp på www.erstatningshjaelpen.dk; Du kan også kontakte os på tlf. 33134242.