Forskelsbehandling

Forskelsbehandling

Du har krav på at blive ordentligt behandlet både i forhold til køn, men også seksualitet og tro.

Reglerne om forskelsbehandling dækker ansættelsesretligt over de rettigheder som følger af ligebehandlingsloven og forskelsbehandlingsloven.

Forskelsbehandlingsloven

Loven blev tll i 1996 og fastlog, at ingen skal tåle at blive forskelsbehandlet som følge af tro, seksualitet og handicap mv. Beskyttelsesområderne er følgende:

  • Race og hudfarve

  • Tro

  • Seksualitet

  • Nationalitet eller etnisk oprindelse

  • Politisk anskuelse

  • Alder

  • Handcap

Forbuddet mod forskelsbehandling gælder ved ansættelsen, under ansættelsen og i forbindelse med afskedigelser. Loven forbyder også chikane, der bunder i ovennævnte forhold, og efter loven kan en overtrædelse udløse en godtgørelse.

Rosberg & Haug Advokater har bl.a bistået et medlem af Fødevareforbundet med en sag omhandlende chikane af en bagersvend som følge af homoseksualitet. Bagersvenden fik tilkendt en godtgørelse på kr. 100.000, som er en af de største godtgørelser domstolene har tilkendt efter loven.

Ligebehandlingsloven/ligelønsloven

Som ansat har man krav på den samme behandling uanset om man er mand eller kvinde. I Danmark har man også før ligebehandlingsloven (1978) haft regler om ligebehandling, den første ligelønslov kom allerede i 1919, og i visse overenskomster var der også ligebehandlingsvilkår inden ligebehandlingsloven blev til.

Ligebehandlingen skal være til stede helt fra jobannoncen, under jobsamtalen, under ansættelsen og frem til afskedigelsen.

En arbejdsgiver skal sikre et chikanefrit arbejdsmiljø, og ligebehandlingsloven indeholder regler for forbud mod sexchikane, dvs. at en arbejdsgiver eller kollega begår verbale eller fysiske overgreb af seksuel karakter. En arbejdsgiver kan her hæfte for kollegaens dårlige og chikanøse adfærd. Overtrædelser kan udløse en godtgørelse (typisk ca. kr. 25.000).

En arbejdsgiver må heller ikke behandle en ansat anderledes, fordi den på gældende er gravid eller på barsel. Hvis den barslende ikke får lønforhøjelse på et tidspunkt hvor hendes kolleger får det, kan det være et brud på ligebehandlingsloven. Det samme vil være tilfældet hvis den pågældende afskediges under graviditeten eller orloven, og hvor begrundelsen helt eller delvist har med graviditeten/barslen at gøre. En sådan afskedigelse vil indebære en godtgørelse til den afskedigede.

Der er ikke loft over godtgørelsernes størrelse. Den maksimale godtgørelse, der  er givet i disse sager er 12 måneders løn. En af sagerne, der udløste den maksimale godtgørelse på 12 måneders løn, har været ført af Rosberg & Haug. Sagen vedrørte et medlem af Fødevareforbundet NNF, der efter en mangeårig ansættelse i et bageri pludselig blev afskediget under sin barsel. Landsretten fandt, at afskedigelsen var begrundet i hendes barsel og tilkendte hende godtgørelse.

Velkommen til Ansættelseshjælpen

Ansættelseshjælpen er stiftet af Rosberg & Haug advokater (nu Haug Advokater). Formålet har været at give klienter og andre interesserede en mulighed for selv at finde svar på nogle at de spørgsmål, der kan trænge sig på i et ansættelsesforhold. Vi håber med hjemmesiden at kunne give svar på nogle af de typiske problemstillinger. Kan du ikke finde et svar, så kan du sende os spørgsmål - helt gratis og uforpligtende - , Vi videresender ikke persondata, og data slettes når rådgivning er afsluttet.

Har du erstatningsretlige spørgsmål, så find hjælp på www.erstatningshjaelpen.dk; Du kan også kontakte os på tlf. 33134242.