Nyheder

Højesterets dom af 22.10.2019

Vestre Landsrets dom af 26.8.2019

Højesteretsdom af 19.8.2019

Der var ikke grundlag for at fastslå, at den ansattes handlinger var udtryk for illoyal konkurrence.

Hemmelig lydoptagelse af møde var grov misligholdelse.

Velkommen til Ansættelseshjælpen

Ansættelseshjælpen er stiftet af Rosberg & Haug advokater (nu Haug Advokater). Formålet har været at give klienter og andre interesserede en mulighed for selv at finde svar på nogle at de spørgsmål, der kan trænge sig på i et ansættelsesforhold. Vi håber med hjemmesiden at kunne give svar på nogle af de typiske problemstillinger. Kan du ikke finde et svar, så kan du sende os spørgsmål - helt gratis og uforpligtende - , Vi videresender ikke persondata, og data slettes når rådgivning er afsluttet.

Har du erstatningsretlige spørgsmål, så find hjælp på www.erstatningshjaelpen.dk; Du kan også kontakte os på tlf. 33134242.