news

Kendelse fra Afskedigelsesnævnet 1. maj 2023

Højesterets dom af 27. juni 2023

Østre Landsrets dom af 4. maj 2023

Bortvisning med tilbagevirkende kravt - Vestre Landsrets dom af 6.6.2018

En person var blevet ansat som kundekonsulent i selskab J i maj 2015. Den 11. oktober 2016 og den 27. januar 2017 blev han bortvist fra sin stilling. Den 11. oktober 2016 fordi der havde været en episode, hvor han kastede en pc-mus efter en chef og forlod arbejdspladsen, og den 27. januar 2017 med den begrundelse, at J var blevet bekendt med, at den ansatte uden mødedeltagernes viden havde lydoptaget mødet, hvilket J først var blevet bekendt med den 26. januar, og dette mente J var en grov misligholdelse af loyalitetspligten. Den ansatte anlagde sag mod J med krav om betaling af knap 220.000 kr.( løn, § 2b-godtgørelse, overarbejde, provision, godtgørelse for mangler ved ansættelsesbevis m.v.), idet den ansatte mente, at bortvisningen var uberettiget. J blev frifundet, selv om bortvisningen den 11. oktober 2016 havde været uberettiget, idet J ikke kunne anses for at have bortvist A under mødet den 11. oktober 2016 eller ved en mail sendt samme dag. Men det var en grov misligholdelse af ansættelsesforholdet, at den ansatte havde lydoptaget mødet den 11. oktober 2016 uden de andre mødedeltageres viden, og J havde derfor været berettiget til med tilbagevirkende kraft at bortvise ham den 27. januar 2017, da man blev bekendt med lydoptagelsen. Herefter fik J i det hele medhold.

 

Velkommen til Ansættelseshjælpen

Ansættelseshjælpen er stiftet af Rosberg & Haug advokater (nu Haug Advokater). Formålet har været at give klienter og andre interesserede en mulighed for selv at finde svar på nogle at de spørgsmål, der kan trænge sig på i et ansættelsesforhold. Vi håber med hjemmesiden at kunne give svar på nogle af de typiske problemstillinger. Kan du ikke finde et svar, så kan du sende os spørgsmål - helt gratis og uforpligtende - , Vi videresender ikke persondata, og data slettes når rådgivning er afsluttet.

Har du erstatningsretlige spørgsmål, så find hjælp på www.erstatningshjaelpen.dk; Du kan også kontakte os på tlf. 33134242.