news

Kendelse fra Afskedigelsesnævnet 1. maj 2023

Højesterets dom af 27. juni 2023

Østre Landsrets dom af 4. maj 2023

Feriefridage kunne konkursreguleres.

Et konkursbo kunne foretage konkursregulering af et overenskomstbestemt forbud mod, at ikke afholdte feriefridage placeres i en medarbejders opsigelsesperiode

 

A, B, C og D havde feriefridage, som de ikke havde afholdt, da deres arbejdsgiver gik konkurs. Sagen angik, om de over for konkursboet kunne rejse krav om økonomisk kompensation for disse feriefridage, eller om boet kunne foretage konkursregulering (”bortregulering”) af et overenskomstbestemt forbud mod, at ikke afholdte feriefridage blev placeret i deres opsigelsesperiode.

 

Højesteret fastslog bl.a., at det pågældende overenskomstvilkår reelt havde karakter af et forlænget opsigelsesvarsel, og at adgangen til at konkursregulere også måtte omfatte et sådant vilkår. Højesteret fandt det bedst stemmende med konkursrettens ligelighedsprincip, at vurderingen af, hvad der kan anses for et sædvanligt eller rimeligt vilkår, baseres på, hvad der efter lovgivningen sædvanligvis gælder for afvikling af tilgodehavende frihed ved ophør af et ansættelsesforhold. At vilkåret var fastsat i kollektiv overenskomst, kunne ikke føre til et andet resultat. Højesteret tiltrådte herefter, at de ikke afviklede feriefridage kunne anses for afholdt i opsigelsesperioden i overensstemmelse med reglerne i ferieloven.

 

Landsretten var nået til samme resultat.

Velkommen til Ansættelseshjælpen

Ansættelseshjælpen er stiftet af Rosberg & Haug advokater (nu Haug Advokater). Formålet har været at give klienter og andre interesserede en mulighed for selv at finde svar på nogle at de spørgsmål, der kan trænge sig på i et ansættelsesforhold. Vi håber med hjemmesiden at kunne give svar på nogle af de typiske problemstillinger. Kan du ikke finde et svar, så kan du sende os spørgsmål - helt gratis og uforpligtende - , Vi videresender ikke persondata, og data slettes når rådgivning er afsluttet.

Har du erstatningsretlige spørgsmål, så find hjælp på www.erstatningshjaelpen.dk; Du kan også kontakte os på tlf. 33134242.