news

Kendelse fra Afskedigelsesnævnet 1. maj 2023

Højesterets dom af 27. juni 2023

Østre Landsrets dom af 4. maj 2023

Arbejdsmiljørepræsentant havde ikke opsigelsesbeskyttelse.

Arbejdsmiljørepræsentant havde ikke godtgjort, at tillidsrepræsentanter var særligt beskyttet mod afskedigelse inden for et tilsvarende fagligt område

 

Sagen angik, om A som arbejdsmiljørepræsentant havde en særlig afskedigelsesbeskyttelse. A var ansat i en virksomhed, der ikke var dækket af en overenskomst.

 

Højesteret fastslog, at det afgørende for, om A havde en særlig afskedigelsesbeskyttelse som arbejdsmiljørepræsentant, var, om der fandtes en overenskomstmæssig beskyttelse mod af­skedigelse for tillidsrepræsentanter inden for et tilsvarende fagligt område som A’s. Det beror på en samlet bedømmelse, om der foreligger en overenskomst på et tilsvarende fagligt områ­de. Der skal navnlig lægges vægt på karakteren af det arbejde, som arbejdsmiljørepræsentan­ten er ansat til at udføre, samt arbejdsmiljørepræsentantens uddannelsesmæssige baggrund og kvalifikationer.

 

Højesteret fandt, at A ikke havde godtgjort, at tillidsrepræsentanter på et tilsvarende fagligt område som A’s var særligt beskyttet mod afskedigelse.

 

Landsretten var nået til et andet resultat.

Velkommen til Ansættelseshjælpen

Ansættelseshjælpen er stiftet af Rosberg & Haug advokater (nu Haug Advokater). Formålet har været at give klienter og andre interesserede en mulighed for selv at finde svar på nogle at de spørgsmål, der kan trænge sig på i et ansættelsesforhold. Vi håber med hjemmesiden at kunne give svar på nogle af de typiske problemstillinger. Kan du ikke finde et svar, så kan du sende os spørgsmål - helt gratis og uforpligtende - , Vi videresender ikke persondata, og data slettes når rådgivning er afsluttet.

Har du erstatningsretlige spørgsmål, så find hjælp på www.erstatningshjaelpen.dk; Du kan også kontakte os på tlf. 33134242.