news

Kendelse fra Afskedigelsesnævnet 1. maj 2023

Højesterets dom af 27. juni 2023

Østre Landsrets dom af 4. maj 2023

Forberedelser var ikke konkurrerende virksomhed.

Østre Landsrets dom af 30. maj 2017.

Sagen angik, om det var berettiget, at en arbejdsgiver den 27. juni 2015 bortviste to personer, der havde opsagt deres stillinger til fratræden ultimo juli måned med henblik på at starte konkurrerende virksomhed. Bortvisningen var begrundet i, at de havde ansat mindst en medarbejder fra arbejdsgiveren i deres nye selskab. Byretten fandt det ikke godtgjort, at de to før deres fratræden havde startet konkurrerende virksomhed. At de som forberedelse til egen virksomhed stiftede et anpartsselskab kunne ikke føre til anden vurdering. Byretten fandt heller ikke, at de to ved at indgå aftale med kollega, der ikke kunne anses for en nøglemedarbejder, om ansættelse i deres kommende virksomhed havde handlet illoyalt over for arbejdsgiveren på en sådan måde, at en bortvisning af dem var berettiget. Modtagelse af en oplysning om en leverandør til arbejdsgiveren kunne heller ikke anses for illoyalitet og kunne derfor heller ikke føre til bortvisning. Bortvisningen var herefter ikke berettiget. De pågældende havde herefter krav på løn i den resterende ansættelsesperiode samt feriepenge henholdsvis kompensation for mistet provision som følge af ferieafholdelse. Landsretten var enig med byretten i, at der ikke var et bortvisningsgrundlag.

 

Velkommen til Ansættelseshjælpen

Ansættelseshjælpen er stiftet af Rosberg & Haug advokater (nu Haug Advokater). Formålet har været at give klienter og andre interesserede en mulighed for selv at finde svar på nogle at de spørgsmål, der kan trænge sig på i et ansættelsesforhold. Vi håber med hjemmesiden at kunne give svar på nogle af de typiske problemstillinger. Kan du ikke finde et svar, så kan du sende os spørgsmål - helt gratis og uforpligtende - , Vi videresender ikke persondata, og data slettes når rådgivning er afsluttet.

Har du erstatningsretlige spørgsmål, så find hjælp på www.erstatningshjaelpen.dk; Du kan også kontakte os på tlf. 33134242.