news

Kendelse fra Afskedigelsesnævnet 1. maj 2023

Højesterets dom af 27. juni 2023

Østre Landsrets dom af 4. maj 2023

Arbejdsmiljørepræsentant kunne opsiges men ikke bortvises.

Vestre Landsrets dom af 23. maj 2017

En arbejdsmiljørepræsentant i virksomheden A sendte under en sygemelding ubehagelige og grove mails til andre ansatte, som påvirkede medarbejderne meget, og de følte sig psykisk forfulgt Arbejdsmiljørepræsentanten blev herefter bortvist med den begrundelse, at hun dagligt over en periode havde sendt mails og sms'er til medarbejderne og dermed udsat dem for et psykisk pres. Arbejdsmiljørepræsentanten mente, at de sendte mails ikke havde den fornødne g grovhed, og mente derfor, at bortvisningen var uberettiget og anlagde sag mod A med krav om løn i opsigelsesperioden m.v. samt godtgørelse for usaglig afskedigelse. Landsretten vurderede, at arbejdsmiljørepræsentanten havde udvist en sådan adfærd, at virksomheden havde været berettiget til at opsige hende, men misligholdelsen havde ikke været så grov, at hun kunne bortvises. Arbejdsmiljørepræsentanten fik herefter medhold i kravet om løn i opsigelsesperioden, men ikke i kravet om godtgørelse for usaglig opsigelse.

 

Velkommen til Ansættelseshjælpen

Ansættelseshjælpen er stiftet af Rosberg & Haug advokater (nu Haug Advokater). Formålet har været at give klienter og andre interesserede en mulighed for selv at finde svar på nogle at de spørgsmål, der kan trænge sig på i et ansættelsesforhold. Vi håber med hjemmesiden at kunne give svar på nogle af de typiske problemstillinger. Kan du ikke finde et svar, så kan du sende os spørgsmål - helt gratis og uforpligtende - , Vi videresender ikke persondata, og data slettes når rådgivning er afsluttet.

Har du erstatningsretlige spørgsmål, så find hjælp på www.erstatningshjaelpen.dk; Du kan også kontakte os på tlf. 33134242.