news

Kendelse fra Afskedigelsesnævnet 1. maj 2023

Højesterets dom af 27. juni 2023

Østre Landsrets dom af 4. maj 2023

Overtrædelse af rygeforbud medførte bortvisning.

Østre Landsrets dom af 16.1.2017

En virksomhed havde indført en rygepolitik for at overholde lovkrav til fødevareproduktion og bibeholde en certificering. Certificeringen var nødvendig for, at virksomheden kunne tiltrække og bevare store internationale kunder, der stillede særlige krav til sikkerheds- og kvalitetskontrol.

Da der også var ansat rygere, var der etableret et ”rygeskur” og med undtagelse af ”rygeskuret” var der totalt rygeforbud på hele virksomheden. Rygepolitikken gjorde udtrykkeligt opmærksom på, at gentagne overtrædelser af rygepolitikken kunne medføre ansættelsesretlige konsekvenser, herunder bortvisning.

En leder ( lagerchef) med mere end 30 års anciennitet, blev under et kontrolbesøg taget i at ryge uden for rygeskuret. Han blev herefter indkaldt til samtale, og modtog en mundtlig advarsel for ikke at overholde rygepolitikken. Samtidig blev virksomhedens rygepolitik, og konsekvenserne af ikke at overholde den, indskærpet over for ham.

Fire måneder senere blev lagerchefen igen taget i at ryge uden for rygeskuret. Samme dag blev han bortvist fra virksomheden.

Lagerchefen protesterede over bortvisningen, fordi han mente, at han ikke havde været bekendt med, at en overtrædelse af rygepolitikken kunne medføre bortvisning.

Såvel by- som og landsret var enige om, at arbejdsgivers bortvisning var berettiget på trods af lagerchefens meget lange anciennitet, og selvom der ikke forud for bortvisningen var givet en skriftlig advarsel til lagerchefen.

Begge instanser lagde vægt på, at virksomhedens rygepolitik var klar og kommunikeret til samtlige medarbejdere. Det var tydeligt anført, at overtrædelse kunne få ansættelsesretlige konsekvenser, herunder bortvisning.

Der blev endvidere lagt vægt på, at lagerchefen, som ledende medarbejder, var forpligtiget til at holde sig ajour med virksomhedens regler, og at lagerchefen allerede en gang tidligere havde overtrådt rygepolitikken.

Og endelig bemærkede landsretten i øvrigt, at virksomhedens rygepolitik havde sammenhæng med virksomhedens drift som levnedsmiddelproducent, hvorfor det var sagligt og afgørende, at rygepolitikken blev overholdt.

 

Velkommen til Ansættelseshjælpen

Ansættelseshjælpen er stiftet af Rosberg & Haug advokater (nu Haug Advokater). Formålet har været at give klienter og andre interesserede en mulighed for selv at finde svar på nogle at de spørgsmål, der kan trænge sig på i et ansættelsesforhold. Vi håber med hjemmesiden at kunne give svar på nogle af de typiske problemstillinger. Kan du ikke finde et svar, så kan du sende os spørgsmål - helt gratis og uforpligtende - , Vi videresender ikke persondata, og data slettes når rådgivning er afsluttet.

Har du erstatningsretlige spørgsmål, så find hjælp på www.erstatningshjaelpen.dk; Du kan også kontakte os på tlf. 33134242.