news

Kendelse fra Afskedigelsesnævnet 1. maj 2023

Højesterets dom af 27. juni 2023

Østre Landsrets dom af 4. maj 2023

Muslimsk kvinde får godtgørelse efter at der var stillet krav om spisning af svinekød.

En muslimsk kvinde, der var født i Libanon, men opvokset i Danmark var ved at uddanne sig til ernæringsassistent. Under uddannelsen skulle der smages på forskellige madvarer. Fra skolens side blev det nævnt, at det var et krav, at til trods for hendes religion, så skulle hun spise madvarerne på lige fod med andre elever. Det blev nævnt at hun blot skulle smage på varerne, og derefter kunne spytte dem ud. Hvis hun ikke ville dette, så kunne hun ikke følge undervisningen. Kvinden stoppede herefter undervisningen.

Kvinden rejste sag ved Ligebehandlingsnævnet, hvor det bl.a. blev gjort gældende at skolen ikke var omfattet af forskelsbehandlingsloven. Nævnet fandt at skolen drev erhvervsvirksomhed, og at skolen derfor var omfattet af loven. Nævnet tilkendte kvinden en godtgørelse på kr. 75.000 idet kravet om at skulle spise svinekød var forskelsbehandling. By- og landsret kom frem til samme resultat, dog med en mindre godtgørelse på kr. 40.000. (U2015.2984V).

Velkommen til Ansættelseshjælpen

Ansættelseshjælpen er stiftet af Rosberg & Haug advokater (nu Haug Advokater). Formålet har været at give klienter og andre interesserede en mulighed for selv at finde svar på nogle at de spørgsmål, der kan trænge sig på i et ansættelsesforhold. Vi håber med hjemmesiden at kunne give svar på nogle af de typiske problemstillinger. Kan du ikke finde et svar, så kan du sende os spørgsmål - helt gratis og uforpligtende - , Vi videresender ikke persondata, og data slettes når rådgivning er afsluttet.

Har du erstatningsretlige spørgsmål, så find hjælp på www.erstatningshjaelpen.dk; Du kan også kontakte os på tlf. 33134242.