news

Kendelse fra Afskedigelsesnævnet 1. maj 2023

Højesterets dom af 27. juni 2023

Østre Landsrets dom af 4. maj 2023

Ansat der ikke tiltrådte stillingen pålagt at betale erstatning.

En ansat havde fået ansættelse hos en arbejdsgiver den 1.12.2013. Inden tiltræden blev den pågældende valgt til byrådet, og ønskede herefter ansættelseskontrakten ændret, således at den blev forenelig med byrådsarbejdet. Der var dog i forvejen en passus i kontrakten om dette forhold. Kort tid efter meddelte den ansatte den kommende arbejdsgiver, at hun ikke kunne tiltræde, idet hun havde fået ændret på ansættelsesforholdene hos sin nuværende arbejdsgiver, og derfor ikke ville skifte arbejde alligevel.

Den "nye" arbejdsgiver var ikke tilfreds med at den pågældende ikke tiltrådte, og rejste erstatningskrav efter funktionærlovens § 4.

Landsretten fandt, at da den manglende tiltræden i sidste ende ikke skyldtes byrådsarbejdet, men det forhold at hun kunne få ændrede vilkår hos den hidtidige arbejdsgiver, så kunne der rejses krav om mindsteerstatning efter § 4, og den ansatte blev pålagt at betale en halv månedsløn.

Velkommen til Ansættelseshjælpen

Ansættelseshjælpen er stiftet af Rosberg & Haug advokater (nu Haug Advokater). Formålet har været at give klienter og andre interesserede en mulighed for selv at finde svar på nogle at de spørgsmål, der kan trænge sig på i et ansættelsesforhold. Vi håber med hjemmesiden at kunne give svar på nogle af de typiske problemstillinger. Kan du ikke finde et svar, så kan du sende os spørgsmål - helt gratis og uforpligtende - , Vi videresender ikke persondata, og data slettes når rådgivning er afsluttet.

Har du erstatningsretlige spørgsmål, så find hjælp på www.erstatningshjaelpen.dk; Du kan også kontakte os på tlf. 33134242.