news

Kendelse fra Afskedigelsesnævnet 1. maj 2023

Højesterets dom af 27. juni 2023

Østre Landsrets dom af 4. maj 2023

Bortvist efter sygdomsperiode

En funktionær A var ansat i en virksomhed, B. Den 9. januar 2012 blev A sygemeldt i 2 uger og efterfølgende i yderligere 4 uger. Den 15. februar 2013 modtog arbejdsgiveren en attest fra A's læge, hvorefter A ikke var syg og var i stand til at vende tilbage til arbejdspladsen.

Da A ikke mødte på arbejde, udstedte B den 20. februar 2012 et mødepålæg til A, hvorefter A skulle møde på arbejde senest den 21. februar 2012 ved normal arbejdstids begyndelse. Det var i mødepålægget nævnt, at hvis A ikke mødte eller oplyste en lovlig forfaldsgrund, ville hun blive bortvist. Mødepålægget blev lagt i A's postkasse samme dag.

Ifølge A blev hun først bekendt med indholdet den 21. februar 2012, hvor hun var på vej til sin samlevers bisættelse. A undlod at give B meddelelse om sin situation såvel den 21. som den 22. februar 2012. Den 22. februar 2012 efter modtagelse af dagens post blev A bortvist. A modtog bortvisningen samme dag, men kontaktede ikke arbejdsgiveren. Hun rettede i stedet henvendelse til sin fagforening i anledning af bortvisningen.

 

Under disse omstændigheder fandtes A at have gjort sig skyldig i en så grov misligholdelse af sit ansættelsesforhold, at bortvisningen var berettiget.

 

Velkommen til Ansættelseshjælpen

Ansættelseshjælpen er stiftet af Rosberg & Haug advokater (nu Haug Advokater). Formålet har været at give klienter og andre interesserede en mulighed for selv at finde svar på nogle at de spørgsmål, der kan trænge sig på i et ansættelsesforhold. Vi håber med hjemmesiden at kunne give svar på nogle af de typiske problemstillinger. Kan du ikke finde et svar, så kan du sende os spørgsmål - helt gratis og uforpligtende - , Vi videresender ikke persondata, og data slettes når rådgivning er afsluttet.

Har du erstatningsretlige spørgsmål, så find hjælp på www.erstatningshjaelpen.dk; Du kan også kontakte os på tlf. 33134242.