news

Kendelse fra Afskedigelsesnævnet 1. maj 2023

Højesterets dom af 27. juni 2023

Østre Landsrets dom af 4. maj 2023

Højesteretsdom giver kommunalt ansatte funktionærer bedre vilkår.

Folkeskolelærer havde været uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed siden 1997 og var derfor berettiget til opsigelsesvarsel og fratrædelsesgodtgørelse

A havde været ansat som lærer ved B Skole i Viborg Kommune siden 1997. Midt i skoleåret 2009/2010 søgte A en opslået stilling som lærer ved C Skole i samme kommune og blev ansat med virkning fra den 22. februar 2010. Den 25. februar 2010 sygemeldte A sig, og den 8. april 2010 blev A afskediget. Tvisten angik, om A havde været uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed siden 1997, således at A havde krav på opsigelsesvarsel og fratrædelsesgodtgørelse, eller om A’s ansættelsesanciennitet blev afbrudt ved stillingsskiftet fra B Skole til C Skole, således at A havde mistet sit hidtidige opsigelsesvarsel og retten til fratrædelsesgodtgørelse.

Højesteret fastslog, at A var berettiget til opsigelsesvarsel og fratrædelsesgodtgørelse, idet de enkelte skoler måtte anses for en del af samme virksomhed i funktionærlovens forstand, og A måtte anses for at have været uafbrudt beskæftiget som lærer i samme virksomhed siden sin ansættelse på B Skole i 1997.

Landsretten var kommet til et andet resultat.

Velkommen til Ansættelseshjælpen

Ansættelseshjælpen er stiftet af Rosberg & Haug advokater (nu Haug Advokater). Formålet har været at give klienter og andre interesserede en mulighed for selv at finde svar på nogle at de spørgsmål, der kan trænge sig på i et ansættelsesforhold. Vi håber med hjemmesiden at kunne give svar på nogle af de typiske problemstillinger. Kan du ikke finde et svar, så kan du sende os spørgsmål - helt gratis og uforpligtende - , Vi videresender ikke persondata, og data slettes når rådgivning er afsluttet.

Har du erstatningsretlige spørgsmål, så find hjælp på www.erstatningshjaelpen.dk; Du kan også kontakte os på tlf. 33134242.