news

Kendelse fra Afskedigelsesnævnet 1. maj 2023

Højesterets dom af 27. juni 2023

Østre Landsrets dom af 4. maj 2023

Bortvisning og graviditet - arbejdsgiver dømt

Bortvisning under barsel var i strid med ligebehandlingsloven

Østre landsrets dom af 2. december 2013

A, der var på barselsorlov, blev den 15. maj 2008 bortvist med virkning fra den 8. maj 2008. A´s arbejdsgiver anerkendte, at bortvisningen var uberettiget, og udbetalte i forlængelse heraf godtgørelse for uberettiget bortvisning i medfør af funktionærlovens § 2b.

Spørgsmålet var således herefter, om den usaglige afskedigelse ligeledes var i strid med ligebehandlingsloven. A havde i marts måned oplyst en kollega på hendes arbejdsplads hovedkontor, samt lederen i den butik hun skulle starte i efter endt orlov, at hun ville være sygemeldt i en periode efter endt orlov grundet ryg problemer som følge af graviditet og fødsel.

Landsretten fandt, at arbejdspladsen ikke havde løftet bevisbyrden for, at A's graviditet og fremtidige sygefravær ikke var en medvirkende årsag til bortvisningen, og A fik derfor tilkendt en godtgørelse efter ligebehandlingsloven, der på baggrund af hendes anciennitet blev fastsat til 9 måneders løn.

 

Velkommen til Ansættelseshjælpen

Ansættelseshjælpen er stiftet af Rosberg & Haug advokater (nu Haug Advokater). Formålet har været at give klienter og andre interesserede en mulighed for selv at finde svar på nogle at de spørgsmål, der kan trænge sig på i et ansættelsesforhold. Vi håber med hjemmesiden at kunne give svar på nogle af de typiske problemstillinger. Kan du ikke finde et svar, så kan du sende os spørgsmål - helt gratis og uforpligtende - , Vi videresender ikke persondata, og data slettes når rådgivning er afsluttet.

Har du erstatningsretlige spørgsmål, så find hjælp på www.erstatningshjaelpen.dk; Du kan også kontakte os på tlf. 33134242.