news

Kendelse fra Afskedigelsesnævnet 1. maj 2023

Højesterets dom af 27. juni 2023

Østre Landsrets dom af 4. maj 2023

Elev får fastslået sin ret til pensionsindbetaling.

Revisorelev var berettiget til pension, fritvalgs lønkonto og feriefridage samt godtgørelse efter ansættelsesbevisloven

B var i en periode ansat hos A som kontorelev med speciale i revision. Efter uddannelsesperiodens udløb krævede eleven betaling af yderligere pension, betaling svarende til opsparing på fritvalgs lønkonto og kompensation for ikke afholdte feriefridage. Eleven krævede også godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis. Tvisten angik navnlig, om lønbegrebet i erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, om at elevens løn mindst skal udgøre den løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet, også omfatter overenskomstens vilkår om pension, fritvalgs lønkonto og kompensation for ikke afholdte feriefridage.

Højesteret fastslog, at arbejdsgiveren skulle betale beløbene vedrørende pensionsbidrag, fritvalgs lønkonto og kompensation for ikke afholdte feriefridage. Højesteret udtalte, at lønbegrebet i erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, må forstås således, at det omfatter overførsel af penge eller ydelser af økonomisk værdi til en medarbejder som vederlag i et ansættelsesforhold. Det omfatter ikke kun grundlønnens beløb, men også andre lønelementer og lønvilkår, herunder vilkår om pensionsordning, opsparing på fritvalgs lønkonto og kompensation for ikke afholdte feriefridage.

Højesteret fastslog endvidere, at arbejdsgiveren skulle betale en godtgørelse på 10.000 kr. for mangelfuldt ansættelsesbevis.

Velkommen til Ansættelseshjælpen

Ansættelseshjælpen er stiftet af Rosberg & Haug advokater (nu Haug Advokater). Formålet har været at give klienter og andre interesserede en mulighed for selv at finde svar på nogle at de spørgsmål, der kan trænge sig på i et ansættelsesforhold. Vi håber med hjemmesiden at kunne give svar på nogle af de typiske problemstillinger. Kan du ikke finde et svar, så kan du sende os spørgsmål - helt gratis og uforpligtende - , Vi videresender ikke persondata, og data slettes når rådgivning er afsluttet.

Har du erstatningsretlige spørgsmål, så find hjælp på www.erstatningshjaelpen.dk; Du kan også kontakte os på tlf. 33134242.