news

Kendelse fra Afskedigelsesnævnet 1. maj 2023

Højesterets dom af 27. juni 2023

Østre Landsrets dom af 4. maj 2023

Ligebehandlingsloven var ikke overtrådt

Afskedigelse af gravid medarbejder var ikke i strid med forskelsbehandlingslovens § 9.

F blev i august 2009 ansat som projektmedarbejder i firma P. F havde en kronisk lidelse, der kunne medføre barnløshed. Hun havde fået af vide, at såfremt hun ønskede børn, måtte hun regne med at skulle gennemgå en fertilitetsbehandling.

F havde fortalt firmaets ejer, E, om lidelsen, men gik kort efter ansættelsen i gang med fertilitetsbehandlingen, hvilket hun ikke meddelte E. 

På et møde mellem E og F den 28. maj 2010, som F forinden var blevet indkaldt til, blev F opsagt med den begrundelse, at det projekt F var blevet ansat til savnede ordrer og derfor ikke blev til noget. På dette møde fortalte F, at hun var blevet gravid, hvilket hun havde fået af vide den 19. maj 2010.  

F lagde sag an mod P med krav om godtgørelse efter ligebehandlingsloven § 16 på 9 måneders løn, idet hun mente, at opsigelse var i strid med ligebehandlingslovens § 9.

Efter bevisførelsen kunne det ikke lægges til grund, at F før mødet den 28. maj 2010 ikke havde fortalt nogen på arbejdspladsen, om hendes graviditet, ligesom det ikke kunne lægges til grund, at nogen på arbejdspladsen skulle være bekendt med fertilitetsbehandlingen. Efter F's eget udsagn havde hun meddelt E, at hun var i hormonbehandling, dog kunne dette ikke føre til, at E måtte anses for at være bekendt med fertilitetsbehandlingen.

Endvidere blev det af Landsretten lagt til grund, at E og en anden medarbejder havde drøftet F's opsigelse allerede i april 2010, samt at det fremgik, at F's opsigelse allerede blev meddelt bestyrelsen på et bestyrelsesmøde den 19. maj 2010. Det var derfor godtgjort, at beslutningen om F's opsigelse var truffet forinden meddelelsen om F's graviditet, og at opsigelsen ikke var begrundet heri. P blev herefter frifundet.

Velkommen til Ansættelseshjælpen

Ansættelseshjælpen er stiftet af Rosberg & Haug advokater (nu Haug Advokater). Formålet har været at give klienter og andre interesserede en mulighed for selv at finde svar på nogle at de spørgsmål, der kan trænge sig på i et ansættelsesforhold. Vi håber med hjemmesiden at kunne give svar på nogle af de typiske problemstillinger. Kan du ikke finde et svar, så kan du sende os spørgsmål - helt gratis og uforpligtende - , Vi videresender ikke persondata, og data slettes når rådgivning er afsluttet.

Har du erstatningsretlige spørgsmål, så find hjælp på www.erstatningshjaelpen.dk; Du kan også kontakte os på tlf. 33134242.