news

Kendelse fra Afskedigelsesnævnet 1. maj 2023

Højesterets dom af 27. juni 2023

Østre Landsrets dom af 4. maj 2023

Bortvisning af taxachauffør var uberettiget

En taxachauffør var blevet bortvist af vognmanden med den begrundelse, at han havde køt hjem i taxaen efter en endt vagt.

Chaufføren rejste sag mod vognmanden og påstod at bortvisningen var uberettiget, og det gav landsretten ham medhold i. Landsretten lagde vægt på, at der ikke havde været klare retningslinjer for brugen af bilerne i relation til kørsel til og fra hjemmet. Chaufføren havde således ikke forbrudt sig imod en klar regel, og kunne ikke bortvises.

 

Velkommen til Ansættelseshjælpen

Ansættelseshjælpen er stiftet af Rosberg & Haug advokater (nu Haug Advokater). Formålet har været at give klienter og andre interesserede en mulighed for selv at finde svar på nogle at de spørgsmål, der kan trænge sig på i et ansættelsesforhold. Vi håber med hjemmesiden at kunne give svar på nogle af de typiske problemstillinger. Kan du ikke finde et svar, så kan du sende os spørgsmål - helt gratis og uforpligtende - , Vi videresender ikke persondata, og data slettes når rådgivning er afsluttet.

Har du erstatningsretlige spørgsmål, så find hjælp på www.erstatningshjaelpen.dk; Du kan også kontakte os på tlf. 33134242.