news

Kendelse fra Afskedigelsesnævnet 1. maj 2023

Højesterets dom af 27. juni 2023

Østre Landsrets dom af 4. maj 2023

”Fuck-finger” gav en skriftlig advarsel.

Voldgiftsretten har i en sag, som 3F førte på vegne af et medlem, vurderet, hvorvidt 3 forhold kunne berette arbejdsgiver til at give en skriftlig advarsel til tillidsrepræsentanten.

 

Tillidsrepræsentanten havde for det første overfor butikschefen oplyst, at han ønskede at afvente med en gulvvask til nogle håndværkere var færdige med deres arbejde. På trods af at butikschefen gav ordre til, at tillidsrepæsentanten skulle vaske gulvet med det samme, valgte tillidsrepæsentanten ikke at gøre dette. Opmanden fandt, at dette forhold gav arbejdsgiver grundlag for at give en skriftlig advarsel, da der var tale om alvorlig arbejdsvægring.

 

Tillidsrepræsentanten havde ligeledes givet sin lagerchef ”fuck-fingeren” idet han var blevet sur, fordi lagerchefen bad ham hente materiale i BYGMA. Tillidsrepræsentanten undskyldte dagen efter for sin opførsel. På trods af undskyldningen fandt opmanden, at tillidsrepræsentanten ikke have noget grundlag for at overfuse lagerchefen på en så ubehagelig måde, hvorfor der var grundlag for at give en advarsel.

 

Som det sidste havde tillidsrepræsentanten anført 1½ time for meget i sin tidsregistrering. Tillidsrepræsentanten forklarede, at det skyldtes glemsomhed omkring 1½ fri nogle dage inden registreringen. Opmanden fandt, at der ikke var tale om forsætlighed eller grov uagtsomhed, hvorfor der ikke havde været grundlag for at give en skriftlig advarsel.

 

Samlet anså voldgiftsretten det således for berettiget, at der var givet en advarsel som følge af arbejdsvægringen og ”fuck-fingeren”.

Velkommen til Ansættelseshjælpen

Ansættelseshjælpen er stiftet af Rosberg & Haug advokater (nu Haug Advokater). Formålet har været at give klienter og andre interesserede en mulighed for selv at finde svar på nogle at de spørgsmål, der kan trænge sig på i et ansættelsesforhold. Vi håber med hjemmesiden at kunne give svar på nogle af de typiske problemstillinger. Kan du ikke finde et svar, så kan du sende os spørgsmål - helt gratis og uforpligtende - , Vi videresender ikke persondata, og data slettes når rådgivning er afsluttet.

Har du erstatningsretlige spørgsmål, så find hjælp på www.erstatningshjaelpen.dk; Du kan også kontakte os på tlf. 33134242.