news

Kendelse fra Afskedigelsesnævnet 1. maj 2023

Højesterets dom af 27. juni 2023

Østre Landsrets dom af 4. maj 2023

Højesteretsdom om opsigelse og fleksibilitet hos deleforældre.

Det var Ikke i strid med ligebehandlingsloven at afskedige en kvinde, der med sin tidligere mand havde en deleordning om børnene på 50/50% og som følge heraf var mindre fleksibel i de uger, hvor hun var alene med børnene, der var 6 og 8 år.

Situationen i virksomheden var den, at som følge af ordrenedgang og fald i omsætning havde virksomheden været nødsaget til at foretage reduktioner blandt personalet, herunder i det call-center, som kvinden var ansat i. Det var endvidere blevet besluttet, at de ansatte fremover skulle kunne varetage både opgaver i call-centeret, men også i andre afdelinger.

Det var kvindens opfattelse, at hun var blevet valgt ud, som følge af den manglende fleksibilitet.

Højesteret vurderede, at virksomheden havde anset kvinden for  at være mindre fleksibel i relation til arbejdstid  i de uger, hvor hun havde børnene og havde ladet dette indgå  i bedømmelsen af hvem der bedst kunne undværes. Men Højesteret kunne også lægge til grund, at det ud fra forklaringerne kunne konkluderes, at det afgørende for virksomheden var, at sikre den sammensætning af medarbejdergruppen, som bedst ville kunne varetage de funktioner, som gruppen fremover skulle bestride.

Højesteret fandt således ikke, at der havde fundet en forskelsbehandling sted, der var i strid med ligebehandlingsloven.

Det kan udledes af dommen, at selvom den manglende fleksibilitet havde haft en betydning for valget af hvem, der skulle opsiges, så havde det ikke haft en afgørende vægt. Det afgørende var, at sikre en medarbejdergruppe, der var bedst til fremadrettet at varetage virksomhedens fremtidige opgaver, hvor man skulle kunne betjene mere end en afdeling.

Velkommen til Ansættelseshjælpen

Ansættelseshjælpen er stiftet af Rosberg & Haug advokater (nu Haug Advokater). Formålet har været at give klienter og andre interesserede en mulighed for selv at finde svar på nogle at de spørgsmål, der kan trænge sig på i et ansættelsesforhold. Vi håber med hjemmesiden at kunne give svar på nogle af de typiske problemstillinger. Kan du ikke finde et svar, så kan du sende os spørgsmål - helt gratis og uforpligtende - , Vi videresender ikke persondata, og data slettes når rådgivning er afsluttet.

Har du erstatningsretlige spørgsmål, så find hjælp på www.erstatningshjaelpen.dk; Du kan også kontakte os på tlf. 33134242.