news

Kendelse fra Afskedigelsesnævnet 1. maj 2023

Højesterets dom af 27. juni 2023

Østre Landsrets dom af 4. maj 2023

Opsigelse af medarbejder med 22 års anciennitet tilsidesat

Medarbejder tilkendt godtgørelse på 4 måneders løn for usaglig opsigelse efter knap 22 års ansættelse.

Sø- og Handelseretten afsagde den 28. juni dom i en sag, hvor en ekspeditionsmedarbejder var blevet opsagt, grundet manglende ordretilgang og omstruktureringer i virksomheden. Virksomheden ansatte kort efter medarbejderens afskedigelse en afdelingsleder, der ligesom den opsagte medarbejder var kontoruddannet. Sø– og Handelsretten fandt, at hovedparten af den opsagte medarbejders arbejdsgaver fortsat bestod, og at disse skulle varetages af den kommende afdelingsleder. Virksomheden  burde derfor have tilbudt stillingen som afdelingsleder til sagsøger, idet han uden videre kunne bestride de fleste af de arbejdsopgaver, som afdelingslederen skulle varetage. Sagsøger blev derfor tilkendt en godtgørelse fastsat til 4 måneders løn.

Dommen viser, at hvis opsigelsen er begrundet i virksomhedens forhold, så skal denne opsigelsesbegrundelse også være dækkende for situationen og dokumenterbar. Hvis opsigelsen reelt er begrundet i noget andet, så vil opsigelsen blive tilsidesat af domstolene.

Velkommen til Ansættelseshjælpen

Ansættelseshjælpen er stiftet af Rosberg & Haug advokater (nu Haug Advokater). Formålet har været at give klienter og andre interesserede en mulighed for selv at finde svar på nogle at de spørgsmål, der kan trænge sig på i et ansættelsesforhold. Vi håber med hjemmesiden at kunne give svar på nogle af de typiske problemstillinger. Kan du ikke finde et svar, så kan du sende os spørgsmål - helt gratis og uforpligtende - , Vi videresender ikke persondata, og data slettes når rådgivning er afsluttet.

Har du erstatningsretlige spørgsmål, så find hjælp på www.erstatningshjaelpen.dk; Du kan også kontakte os på tlf. 33134242.