news

Kendelse fra Afskedigelsesnævnet 1. maj 2023

Højesterets dom af 27. juni 2023

Østre Landsrets dom af 4. maj 2023

Ansættelseshjælpen.dk forhandler kr. 750.000 hjem til bortvist medarbejder.

Ansættelseshjælpen.dk og Rosberg og Haug har netop bistået en klient, der var blevet bortvist fra sit arbejde. Vi modtog en emailforespørgsel via ansættelseshjælpen.dk og vurderede, at klientens bortvisning var uberettiget og at opsigelsen i øvrigt var usaglig. Klienten valgte herefter at forfølge sagen. Rosberg & Haug indledte forhandlinger med arbejdsgiveren, hvilket resulterede i, at der efter få ugers forhandlinger blev lavet en aftale med arbejdsgiveren. Klienten modtog følgelig en erstatning svarende til fuld løn i opsigelsesperioden, godtgørelse for usaglig opsigelse, refusion af diverse udlæg samt delvis dækning af udgifter til advokatsalær.  

Velkommen til Ansættelseshjælpen

Ansættelseshjælpen er stiftet af Rosberg & Haug advokater (nu Haug Advokater). Formålet har været at give klienter og andre interesserede en mulighed for selv at finde svar på nogle at de spørgsmål, der kan trænge sig på i et ansættelsesforhold. Vi håber med hjemmesiden at kunne give svar på nogle af de typiske problemstillinger. Kan du ikke finde et svar, så kan du sende os spørgsmål - helt gratis og uforpligtende - , Vi videresender ikke persondata, og data slettes når rådgivning er afsluttet.

Har du erstatningsretlige spørgsmål, så find hjælp på www.erstatningshjaelpen.dk; Du kan også kontakte os på tlf. 33134242.