news

Kendelse fra Afskedigelsesnævnet 1. maj 2023

Højesterets dom af 27. juni 2023

Østre Landsrets dom af 4. maj 2023

EU-dom sikrer mere sikkerhed i ansættelsen.

EU-domstolen har netop givet HK medhold i en række spørgsmål, som var blevet stillet til domstolen om forståelsen af begrebet handicap i forskelsbehandlingsloven.

Har man en længerevarende fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, vil det kunne betyde, at man kan forlange af ens arbejdsgiver, at han udfolder bestræbelser på at tilpasse arbejdet, så det er muligt at bibeholde ansættelsen.

Dommen har endvidere den betydning, at man er bedre sikret mod afskedigelse. Er man eksempelvis kommet til skade på arbejdet og er blevet langtidssygemeldt, vil en afskedigelse begrundet i sygemeldingen kunne være en overtrædelse af loven og indebære en mulighed for at få tilkendt en godtgørelse.

Godtgørelsesniveauet efter loven varierer en del, og der er blevet tilkendt alt fra et par måneders løn til næsten et års løn.

Velkommen til Ansættelseshjælpen

Ansættelseshjælpen er stiftet af Rosberg & Haug advokater (nu Haug Advokater). Formålet har været at give klienter og andre interesserede en mulighed for selv at finde svar på nogle at de spørgsmål, der kan trænge sig på i et ansættelsesforhold. Vi håber med hjemmesiden at kunne give svar på nogle af de typiske problemstillinger. Kan du ikke finde et svar, så kan du sende os spørgsmål - helt gratis og uforpligtende - , Vi videresender ikke persondata, og data slettes når rådgivning er afsluttet.

Har du erstatningsretlige spørgsmål, så find hjælp på www.erstatningshjaelpen.dk; Du kan også kontakte os på tlf. 33134242.