news

Kendelse fra Afskedigelsesnævnet 1. maj 2023

Højesterets dom af 27. juni 2023

Østre Landsrets dom af 4. maj 2023

Man har ikke altid ret til løn under sygdom !

En Østre Landretsdom har netop fastslået, at man som ansat ikke altid har ret til løn under sygdom.

Sagen omhandlede en ansat, der var tilknyttet en virksomhed som løsarbejder. Han blev på et tidspunkt syg, og ønskede at få virksomheden til at betale løn under sygdom. Det afviste virksomheden.

Både by - og landsret om frem til, at den ansatte ikke havde krav på løn under sygdom. Den pågældende var ikke funktionær, han var ikke dækket af en overenskomst, og endelig havde han ikke i sin ansættelseskontrakt vilkår om løn under sygdom. Der var således hverken i lov eller aftale grundlag for at kræve løn under sygdom.

Man skal således altid sikre sig - og som minimum at der fremgår af selve ansættelseskontrakten - at man får fuld løn under sygdom !

Velkommen til Ansættelseshjælpen

Ansættelseshjælpen er stiftet af Rosberg & Haug advokater (nu Haug Advokater). Formålet har været at give klienter og andre interesserede en mulighed for selv at finde svar på nogle at de spørgsmål, der kan trænge sig på i et ansættelsesforhold. Vi håber med hjemmesiden at kunne give svar på nogle af de typiske problemstillinger. Kan du ikke finde et svar, så kan du sende os spørgsmål - helt gratis og uforpligtende - , Vi videresender ikke persondata, og data slettes når rådgivning er afsluttet.

Har du erstatningsretlige spørgsmål, så find hjælp på www.erstatningshjaelpen.dk; Du kan også kontakte os på tlf. 33134242.