news

Kendelse fra Afskedigelsesnævnet 1. maj 2023

Højesterets dom af 27. juni 2023

Østre Landsrets dom af 4. maj 2023

kr. 700.000 i bod for overtrædelse af konkurrence og kundeklausul

Østre landsret har nu stadfæstet en byretsdom, hvor en tidligere ansat efter sin fratræden overtrådte en aftalt kunde- og konkurrenceklausul.

Sagen omhandlede en ansat sælger i en auto/mekanikervirksomhed, som efter en periode og i lighed med sine kolleger overgik til en franchiseaftale med sin tidligere arbejdsgiver. På et tidspunkt opsagde den tidligere ansatte og nogle kolleger franchiseaftalen med den tidligere arbejdsgiver. Kort tid efter kunne det konstateres, at flere af kunderne havde haft besøg af den tidligere ansatte sælger, og at virksomheden nu havde mistet kundeforholdet.

Virksomheden mente, at dette var et brud på de kunde- og konkurrenceklausuler, som der var indgået med de tidligere ansatte (franchisetagerne), og indgav en forbudsbegæring til retten. Denne begæring fik virksomheden medhold i, og den senere justifikationssag (den sag der skal følge op på det nedlagte fogedforbud) er nu blevet afsluttet ved landsretten, der også fandt at klausulerne var overtrådt flere gange. Den tidligere ansatte påstod at klausulerne var ugyldige og i øvrigt bortfaldet ved passivitet. Det fik han imidlertid ikke medhold i.

Boden blev fastsat til kr. 700.000, idet der var tale om hele 6 overtrædelser af klausulerne. Der var i aftalevilkårene fastsat takster for hvad hver overtrædelse skulle koste.

Dommen viser, at det kan blive dyrt ikke at overholde indgåede aftaler, når det drejer sig om kunde- og konkurrenceklausuler.

Velkommen til Ansættelseshjælpen

Ansættelseshjælpen er stiftet af Rosberg & Haug advokater (nu Haug Advokater). Formålet har været at give klienter og andre interesserede en mulighed for selv at finde svar på nogle at de spørgsmål, der kan trænge sig på i et ansættelsesforhold. Vi håber med hjemmesiden at kunne give svar på nogle af de typiske problemstillinger. Kan du ikke finde et svar, så kan du sende os spørgsmål - helt gratis og uforpligtende - , Vi videresender ikke persondata, og data slettes når rådgivning er afsluttet.

Har du erstatningsretlige spørgsmål, så find hjælp på www.erstatningshjaelpen.dk; Du kan også kontakte os på tlf. 33134242.