Læge frifundet for pligtforsømmelse.

29.03.2018

Læge havde ikke udvist grovere forsømmelse eller skødesløshed i udøvelsen af sin virksomhed

 

Sagen angik, om en læge, T, kunne straffes for at have udvist grovere forsømmelse eller skødesløshed (i autorisationslovens § 75´s forstand) i forbindelse med behandlingen af en patient på Svendborg Sygehus den 5. august 2013.

 

Højesterets flertal fastslog efter en samlet vurdering af sagens omstændigheder, at det ikke var godtgjort, at lægen ved som anført i anklageskriftet ikke at have ordineret hyppige blodsukkermålinger, ikke at have lagt en plan for, hvordan patientens blodsukker skulle behandles, og ikke at have fulgt op på manglende blodsukkermålinger havde handlet med en sådan høj grad af uagtsomhed, at det kunne betegnes som en grovere forsømmelse eller skødesløshed i udøvelsen af hendes virksomhed som læge. Flertallet lagde herved navnlig vægt på, at lægen gav en sygeplejerske besked om at måle blodsukker på patienten, at lægen kunne forvente, at sygeplejersken gav hende besked, hvis der måltes påfaldende værdier ved undersøgelsen, og at hun kunne forvente, at patienten tillige ville få målt sit blodsukker i forbindelse med den sædvanlige morgenmedicin ca. 4 timer senere.

 

Lægen blev derfor frifundet.

 

Landsretten var nået til et andet resultat.

FLERE NYHEDER

Højesteret tilkender tort for uberettiget overvågning

04.03.2020

Højesteretsdom af 2. marts 2020Læs mere

Godtgørelse ved arbejdstidsovertrædelse.

26.08.2019

Vestre Landsrets dom af 26.8.2019Læs mere

Har du spørgsmål om

din ansættelseskontrakt?

 Spørg gratis og uforpligtende !

Har du spørgsmål til din

opsigelse/bortvisning?

 Spørg gratis og uforpligtende !

Har du spørgsmål

i øvrigt ?

 Spørg gratis og uforpligtende !