Forberedelser var ikke konkurrerende virksomhed.

02.06.2017

Østre Landsrets dom af 30. maj 2017.

Sagen angik, om det var berettiget, at en arbejdsgiver den 27. juni 2015 bortviste to personer, der havde opsagt deres stillinger til fratræden ultimo juli måned med henblik på at starte konkurrerende virksomhed. Bortvisningen var begrundet i, at de havde ansat mindst en medarbejder fra arbejdsgiveren i deres nye selskab. Byretten fandt det ikke godtgjort, at de to før deres fratræden havde startet konkurrerende virksomhed. At de som forberedelse til egen virksomhed stiftede et anpartsselskab kunne ikke føre til anden vurdering. Byretten fandt heller ikke, at de to ved at indgå aftale med kollega, der ikke kunne anses for en nøglemedarbejder, om ansættelse i deres kommende virksomhed havde handlet illoyalt over for arbejdsgiveren på en sådan måde, at en bortvisning af dem var berettiget. Modtagelse af en oplysning om en leverandør til arbejdsgiveren kunne heller ikke anses for illoyalitet og kunne derfor heller ikke føre til bortvisning. Bortvisningen var herefter ikke berettiget. De pågældende havde herefter krav på løn i den resterende ansættelsesperiode samt feriepenge henholdsvis kompensation for mistet provision som følge af ferieafholdelse. Landsretten var enig med byretten i, at der ikke var et bortvisningsgrundlag.

 

FLERE NYHEDER

Universitet havde overtrådt deltidsloven.

01.05.2018

Højesteret tilkender godtgørelse.Læs mere

Læge frifundet for pligtforsømmelse.

29.03.2018

Højesteret ændrer landsrettens dom.Læs mere

Feriefridage kunne konkursreguleres.

21.02.2018

Højesteret stadfæster landsretsdom.Læs mere

Har du spørgsmål om

din ansættelseskontrakt?

 Spørg gratis og uforpligtende !

Har du spørgsmål til din

opsigelse/bortvisning?

 Spørg gratis og uforpligtende !

Har du spørgsmål

i øvrigt ?

 Spørg gratis og uforpligtende !