Bortvisning var uberettiget - Vestre Landsretsdom af 13.9.2018

13.09.2018

Sagen omhandlede spørgsmålet om hvorvidt en ansat i sin opsigelsesperiode havde handlet illoyalt ved at drive eller forberede konkurrerende virksomhed.

En ansat opsagde sin stilling den 1. marts 2016. Det var ubestridt, at den ansatte i opsigelsesperioden deltog i et møde den 22. marts 2016, der omhandlede mulighederne for at realisere en forretningside for et andet selskab (S) vedrørende handel med el på bl.a. det franske marked. Den ansatte var I forbindelse med mødet blevet tilbudt ansættelse som konsulent I selskabet (S), der ifølge en forretningsplan skulle drive konkurrerende virksomhed med den ansattes arbejdsgiver.

Der var under sagen afgivet stærkt divergerende forklaringer fra deltagerne i mødet den 22. marts 2016 om, hvad der nærmere blev drøftet på mødet, og om den ansatte under mødet eller i forbindelse med mødet havde udført arbejdsopgaver for selskabet (S) eller har videregivet fortrolige oplysninger til selskabet.

Det var ubestridt, at den ansatte ikke havde underskrevet den konsulentaftale, som han fik tilsendt fra selskabet (S), og det måtte efter forklaringerne lægges til grund, at den projektplan, der blev sendt til mødedeltagerne, og som den ansatte indgik i, alene var et forslag og ikke beskrev faktisk udførte arbejdsopgaver. Der var herudover ikke i øvrigt fremlagt dokumenter, der støttede, at den ansatte under sin ansættelse har handlet illoyalt over for sin arbejdsgiver.

Arbejdsgiveren havde på den baggrund ikke bevist, at den ansatte havde udført arbejdsopgaver for selskabet (S) eller have videregivet fortrolige oplysninger til selskabet eller i øvrigt havde handlet illoyalt over for arbejdsgiveren på en måde, der kan karakteriseres som en væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet.

Arbejdsgiveren havde herefter ikke bevist, at det var berettiget at bortvise den ansatte.

FLERE NYHEDER

Har du spørgsmål om

din ansættelseskontrakt?

 Spørg gratis og uforpligtende !

Har du spørgsmål til din

opsigelse/bortvisning?

 Spørg gratis og uforpligtende !

Har du spørgsmål

i øvrigt ?

 Spørg gratis og uforpligtende !