Bortvisning med tilbagevirkende kravt - Vestre Landsrets dom af 6.6.2018

06.06.2018

En person var blevet ansat som kundekonsulent i selskab J i maj 2015. Den 11. oktober 2016 og den 27. januar 2017 blev han bortvist fra sin stilling. Den 11. oktober 2016 fordi der havde været en episode, hvor han kastede en pc-mus efter en chef og forlod arbejdspladsen, og den 27. januar 2017 med den begrundelse, at J var blevet bekendt med, at den ansatte uden mødedeltagernes viden havde lydoptaget mødet, hvilket J først var blevet bekendt med den 26. januar, og dette mente J var en grov misligholdelse af loyalitetspligten.

Den ansatte anlagde sag mod J med krav om betaling af knap 220.000 kr.( løn, § 2b-godtgørelse, overarbejde, provision, godtgørelse for mangler ved ansættelsesbevis m.v.), idet den ansatte mente, at bortvisningen var uberettiget. J blev frifundet, selv om bortvisningen den 11. oktober 2016 havde været uberettiget, idet J ikke kunne anses for at have bortvist A under mødet den 11. oktober 2016 eller ved en mail sendt samme dag. Men det var en grov misligholdelse af ansættelsesforholdet, at den ansatte havde lydoptaget mødet den 11. oktober 2016 uden de andre mødedeltageres viden, og J havde derfor været berettiget til med tilbagevirkende kraft at bortvise ham den 27. januar 2017, da man blev bekendt med lydoptagelsen. Herefter fik J i det hele medhold.

FLERE NYHEDER

Har du spørgsmål om

din ansættelseskontrakt?

 Spørg gratis og uforpligtende !

Har du spørgsmål til din

opsigelse/bortvisning?

 Spørg gratis og uforpligtende !

Har du spørgsmål

i øvrigt ?

 Spørg gratis og uforpligtende !