Arbejdsmiljørepræsentant kunne opsiges men ikke bortvises.

25.05.2017

Vestre Landsrets dom af 23. maj 2017

En arbejdsmiljørepræsentant i virksomheden A sendte under en sygemelding ubehagelige og grove mails til andre ansatte, som påvirkede medarbejderne meget, og de følte sig psykisk forfulgt Arbejdsmiljørepræsentanten blev herefter bortvist med den begrundelse, at hun dagligt over en periode havde sendt mails og sms'er til medarbejderne og dermed udsat dem for et psykisk pres. Arbejdsmiljørepræsentanten mente, at de sendte mails ikke havde den fornødne g grovhed, og mente derfor, at bortvisningen var uberettiget og anlagde sag mod A med krav om løn i opsigelsesperioden m.v. samt godtgørelse for usaglig afskedigelse. Landsretten vurderede, at arbejdsmiljørepræsentanten havde udvist en sådan adfærd, at virksomheden havde været berettiget til at opsige hende, men misligholdelsen havde ikke været så grov, at hun kunne bortvises. Arbejdsmiljørepræsentanten fik herefter medhold i kravet om løn i opsigelsesperioden, men ikke i kravet om godtgørelse for usaglig opsigelse.

 

FLERE NYHEDER

Bortvisning var uberettiget - Vestre Landsretsdom af 13.9.2018

13.09.2018

Der var ikke grundlag for at fastslå, at den ansattes handlinger...Læs mere

Bortvisning med tilbagevirkende kravt - Vestre Landsrets dom af 6.6.2018

06.06.2018

Hemmelig lydoptagelse af møde var grov misligholdelse.Læs mere

Universitet havde overtrådt deltidsloven.

01.05.2018

Højesteret tilkender godtgørelse.Læs mere

Har du spørgsmål om

din ansættelseskontrakt?

 Spørg gratis og uforpligtende !

Har du spørgsmål til din

opsigelse/bortvisning?

 Spørg gratis og uforpligtende !

Har du spørgsmål

i øvrigt ?

 Spørg gratis og uforpligtende !