Arbejdsmiljørepræsentant kunne opsiges men ikke bortvises.

25.05.2017

Vestre Landsrets dom af 23. maj 2017

En arbejdsmiljørepræsentant i virksomheden A sendte under en sygemelding ubehagelige og grove mails til andre ansatte, som påvirkede medarbejderne meget, og de følte sig psykisk forfulgt Arbejdsmiljørepræsentanten blev herefter bortvist med den begrundelse, at hun dagligt over en periode havde sendt mails og sms'er til medarbejderne og dermed udsat dem for et psykisk pres. Arbejdsmiljørepræsentanten mente, at de sendte mails ikke havde den fornødne g grovhed, og mente derfor, at bortvisningen var uberettiget og anlagde sag mod A med krav om løn i opsigelsesperioden m.v. samt godtgørelse for usaglig afskedigelse. Landsretten vurderede, at arbejdsmiljørepræsentanten havde udvist en sådan adfærd, at virksomheden havde været berettiget til at opsige hende, men misligholdelsen havde ikke været så grov, at hun kunne bortvises. Arbejdsmiljørepræsentanten fik herefter medhold i kravet om løn i opsigelsesperioden, men ikke i kravet om godtgørelse for usaglig opsigelse.

 

FLERE NYHEDER

Bonus skulle udbetales forholdsmæssigt.

02.07.2017

Højesteret stadfæster dom fra Sø- og Handelsretten,Læs mere

Forberedelser var ikke konkurrerende virksomhed.

02.06.2017

Landsretten giver bortvist medarbejder medhold.Læs mere

Overtrædelse af rygeforbud medførte bortvisning.

01.02.2017

Arbejdsgiver frifundet i både by- og landsret.Læs mere

Har du spørgsmål om

din ansættelseskontrakt?

 Spørg gratis og uforpligtende !

Har du spørgsmål til din

opsigelse/bortvisning?

 Spørg gratis og uforpligtende !

Har du spørgsmål

i øvrigt ?

 Spørg gratis og uforpligtende !