Arbejdsmiljørepræsentant kunne opsiges men ikke bortvises.

25.05.2017

Landsretten giver medarbejder delvist medhold.Læs mere

Overtrædelse af rygeforbud medførte bortvisning.

01.02.2017

Arbejdsgiver frifundet i både by- og landsret.Læs mere

Vikarlovens ligebehandlingsprincip tilsidesat

23.08.2016

Højesteret tilkender ansat en godtgørelseLæs mere

Ikke forskelsbehandling at opsige medarbejder med handicappet barn.

30.04.2016

Højesteret ændrer landsrettens dom.Læs mere

Ikke forskelsbehandling at der ikke blev tilbudt en deltidsstilling.

14.04.2016

Højesteret ændrer Sø- og Handelsrettens dom.Læs mere

Chauffør med alkohol i blodet kunne opsiges men ikke bortvises

23.01.2016

Afskedigelsesnævnet giver medlem af 3F delvist medhold.Læs mere

Mekaniker kunne ikke bortvises eller opsiges, selvom han tog på ferie medens han var sygemeldt.

30.12.2015

Arbejdsgiver dømt af Vestre Landsret - ferien havde ikke indebåret risiko for yderligere sygdom eller sygedomsforlængelse.Læs mere

Displaying results 15 to 21 out of 49

Har du spørgsmål om

din ansættelseskontrakt?

 Spørg gratis og uforpligtende !

Har du spørgsmål til din

opsigelse/bortvisning?

 Spørg gratis og uforpligtende !

Har du spørgsmål

i øvrigt ?

 Spørg gratis og uforpligtende !