Universitet havde overtrådt deltidsloven.

01.05.2018

Højesteret tilkender godtgørelse.Læs mere

Læge frifundet for pligtforsømmelse.

29.03.2018

Højesteret ændrer landsrettens dom.Læs mere

Feriefridage kunne konkursreguleres.

21.02.2018

Højesteret stadfæster landsretsdom.Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentant havde ikke opsigelsesbeskyttelse.

10.01.2018

Højesteret ændrer landsretsdom.Læs mere

Ansat får godtgørelse for overskridelse af arbejdstidsregler.

28.12.2017

Højesteret tilkender godtgørelse.Læs mere

Bonus skulle udbetales forholdsmæssigt.

02.07.2017

Højesteret stadfæster dom fra Sø- og Handelsretten,Læs mere

Forberedelser var ikke konkurrerende virksomhed.

02.06.2017

Landsretten giver bortvist medarbejder medhold.Læs mere

Displaying results 8 to 14 out of 49

Har du spørgsmål om

din ansættelseskontrakt?

 Spørg gratis og uforpligtende !

Har du spørgsmål til din

opsigelse/bortvisning?

 Spørg gratis og uforpligtende !

Har du spørgsmål

i øvrigt ?

 Spørg gratis og uforpligtende !