Bonus skulle udbetales forholdsmæssigt.

02.07.2017

Højesteret stadfæster dom fra Sø- og Handelsretten,Læs mere

Forberedelser var ikke konkurrerende virksomhed.

02.06.2017

Landsretten giver bortvist medarbejder medhold.Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentant kunne opsiges men ikke bortvises.

25.05.2017

Landsretten giver medarbejder delvist medhold.Læs mere

Overtrædelse af rygeforbud medførte bortvisning.

01.02.2017

Arbejdsgiver frifundet i både by- og landsret.Læs mere

Vikarlovens ligebehandlingsprincip tilsidesat

23.08.2016

Højesteret tilkender ansat en godtgørelseLæs mere

Ikke forskelsbehandling at opsige medarbejder med handicappet barn.

30.04.2016

Højesteret ændrer landsrettens dom.Læs mere

Ikke forskelsbehandling at der ikke blev tilbudt en deltidsstilling.

14.04.2016

Højesteret ændrer Sø- og Handelsrettens dom.Læs mere

Displaying results 1 to 7 out of 37
<< First < Previous 1-7 8-14 15-21 22-28 29-35 36-37 Next > Last >>

Har du spørgsmål om

din ansættelseskontrakt?

 Spørg gratis og uforpligtende !

Har du spørgsmål til din

opsigelse/bortvisning?

 Spørg gratis og uforpligtende !

Har du spørgsmål

i øvrigt ?

 Spørg gratis og uforpligtende !