Spørgsmål & svar

Mange problemstillinger går igen, når vi får henvendelser, og vi har i det følgende gengivet nogle af de mere typiske spørgsmål og svar:

 

 

Spørgsmål: Jeg har fået en opsigelse, men ska ikke have en advarsel først ?

Svar: Det kommer an på begrundelsen!

- hvis din opsigelse er begrundet i arbejdsgivers forhold, hvilket kunne være almindelige nedskæringer, en afdeling eller funktion der nedlægges eller lign. så kræver det ikke en forudgående advarsel for at kunne opsige.

- hvis din opsigelse derimod er begrundet i dine egne forhold, det være sig manglende resultater, manglende overholdelse af mødetider og deadlines, samarbejdsproblemer, så vil man efter praksis stille krav om, at den ansatte skal have fået en advarsel. Dette skyldes, at den ansatte skal have mulighed for at rette for sig, med andre ord, man skal have en chance for at gøre det godt igen.

Spørgsmål: Hvor længe gælder en advarsel ?

Svar: Det kommer an på hvorledes, der er fulgt op på kritikken !

- som tommelfingerregel vil en advarsel der ligger udover et år ikke blive tillagt den store bevismæssige betydning, og særligt ikke, hvis der ikke i forlængelse af denne er udstukket nogle konkrete mål eller krav, som skal være opfyldt af den ansatte.

Spørgsmål: Skal ændringer i mit ansættelsesforhold fremgå af min kontrakt ?

Svar: Ja.

- alle væsentlige forhold i et ansættelsesforhold skal fremgå af ansættelsesbeviset. Det betyder, at får man fx ændret sin stilling, mødetid eller arbejdssted, så skal det fremgå af ansættelsesbeviset, eller et tillæg hertil, hvad der fremtidigt er gældende. Væsentlige ændringer skal endvidere varsles overfor den ansatte med det individuelle opsigelsesvarsel.

Spørgsmål: Jeg er blevet suspenderet - hvad gør jeg nu ?

Svar: Du afventer nærmere besked fra din arbejdsgiver!

- en suspension indebærer, at man fra arbejdsgiver side ikke for øjeblikket ønsker at benytte din arbejdskraft. Du skal således stå stand by. Du vil få din sædvanlige løn og din loyalitetsforpligtelse er fortsat til stede. Du kan således ikke udføre lønnet arbejde for andre, eller indlede konkurrerende virksomhed.

Spørgsmål: Jeg er blevet opsagt og fritstillet - hvad betyder det ?

Svar: Flere ting !

- En fritstilling betyder, at din arbejdsforpligtelse ikke længere er til stede. Du vil få din sædvanlige løn, og du vil også kunne tage andet arbejde i opsigelsesperioden. Du vil normalt blive pålagt at afholde ferie i videst mulige omfang, og hvor meget man kan pålægges at afholde afhænger af, hvor meget ferie man har tilbage, opsigelsesvarslets længde og om man får andet arbejde i opsigelsesperioden.

 

  Har du spørgsmål om

  din ansættelseskontrakt?

   Spørg gratis og uforpligtende !

  Har du spørgsmål til din

  opsigelse/bortvisning?

   Spørg gratis og uforpligtende !

  Har du spørgsmål

  i øvrigt ?

   Spørg gratis og uforpligtende !