Hvad er en overenskomst ?

En overenskomst er en aftale mellem to parter, typisk en arbejdsgiverorganisation og en fagforening.

Overenskomsten har til formål at sikre at de ansatte på et særligt arbejdsområde, det være sig kontorfaget, slagteriområdet eller staten, er dækket af de samme regler. 

Når en ansættelse er dækket af en overenskomst, vil behovet for en detailregulering i den individuelle ansættelseskontrakt være begrænset.

Overenskomsten vil typisk indeholde vilkår om:

  • løn
  • opsigelsesvarsler
  • elevforhold
  • pension
  • ferie
  • SH-godtgørelse
  • videreuddannelse

Overenskomsterne løber normalt for en 2-3 årig periode, og fornyes gennem forhandling.

Hvis der opstår uenighed om overenskomsternes forståelse eller om manglende overholdelse, så behandles disse sager af organisationerne i det fagretlige system (Arbejdsretten, faglig voldgift, Afskedigelsesnævn, Tvistighedsnævn mv.)

Der kan godt laves "underaftaler" til overenskomsterne på området, - disse kaldes lokalaftaler, og giver en virksomhed mulighed for at lave en mere individuel aftale, der er tilpasset virksomhedens behov.

Fordelen ved overenskomsterne er, at de giver tryghed i ansættelsen. Mange tvister er gennem årene undgået ved at kunne henvise til aftalte overenskomstvilkår. Samtidig sikrer overenskomsterne, at løn- og pensionsvilkår hele tiden følger det øvrige arbejdsmarked.

Hvis man er i tvivl om hvorvidt den ansættelse man har er overenskomstdækket, kan man kontakte sin fagforening, tillidsrepræsentant eller overordnede.

Har du spørgsmål om

din ansættelseskontrakt?

 Spørg gratis og uforpligtende !

Har du spørgsmål til din

opsigelse/bortvisning?

 Spørg gratis og uforpligtende !

Har du spørgsmål

i øvrigt ?

 Spørg gratis og uforpligtende !