Orlov

Der findes forskellige former for orlov.

Barsel

Som gravid har man ret til orlov 4 uger før forventet nedkomst og 14 uger efter. Som far har man ret til 14 dages fædreorlov. Disse skal placeres inden for de 14 uger. Både moderen og faderen har ret til barselsdagpenge i perioden. Er du funktionær har man ret til halv løn under fraværet.

Efter 14 ugers perioden har forældrene ret til samlet 32 ugers fravær. Fraværet kan deles mellem forældrene, eller den ene kan afholde det hele. Der er også mulighed for at holde fraværet på deltid. Der ydes barselsdagpenge op til 52 uger sammenlagt. Der er mulighed for at få ret til yderligere barselsfravær, men det skal man i givet fald selv finansiere.

I de fleste overenskomster findes der regler for løn under barsel, og du anbefales derfor at kontakte din fagforening for at høre nærmere om dine rettigheder. Hvis du ikke er på et overenskomstdækket område, skal du sikre dig løn under barsel i din individuelle ansættelseskontrakt.

Orlov iøvrigt

Der kan godt opnås orlov til andet end barsel. Eksempelvis har man ret til orlov, hvis det skyldes tvingende familiemæssige årsager, eksempelvis en ægtefælles eller barns alvorlige sygdom eller ulykke.

 

Har du spørgsmål om

din ansættelseskontrakt?

 Spørg gratis og uforpligtende !

Har du spørgsmål til din

opsigelse/bortvisning?

 Spørg gratis og uforpligtende !

Har du spørgsmål

i øvrigt ?

 Spørg gratis og uforpligtende !