Loyalitetskrav til ansatte

Alle ansatte vil gennem deres ansættelse få kendskab og adgang til fortrolige forhold og for nogens vedkommende også egentlige erhvervshemmeligheder.

Under ansættelsen må den ansatte ikke udnytte denne adgang til utilbørligt at videregive sådanne oplysninger til uvedkommende (eksempelvis en konkurrent). Det vil være et brud på tavsheds- og loyalitetsforpligtelsen. Denne forpligtelse udledes af markedsføringslovens §10.

Efter fratræden består denne forpligtelse som udgangspunkt i 3 år. Bestemmelsen har til formål at beskytte og værne om de fortrolige informationer, som en virksomhed eller en offentlig institution kan ligge inde med, dels i forhold kunder og borgere, men også i forhold til den know how, der kan være opbygget i en virksomhed gennem årene.

Har man været ansat i en teknologisk virksomhed, der har udviklet en ny teknisk løsning til markedet, kan det være fristende at sige op, og starte en tilsvarende virksomhed op. Det kan man imidlertid ikke. Den nye tekniske løsning vil normalt været at betragte som en erhvervshemmelighed, som tilhører virksomheden, og som man ikke blot kan tage med sig. Det samme gælder en virksomheds kundekartotek. Det kan man heller ikke blot kopiere, sige op, og herefter bruge det som platform for en ny og konkurrerende virksomhed. Her risikerer man at blive mødt med et fogedforbud.

Loyalitetsforpligtelsen omfatter også et forbud mod nedsættende omtale af arbejdspladsen. En medarbejder, der i stedet for at rette en kritik til sin nærmeste overordnede, går til medierne og får videregivet en dårlig omtale af arbejdspladsen, kan meget let havne i en situation, hvor man kan risikere en opsigelse som følge af illoyalitet. Er man utilfreds med forhold på sin arbejdsplads, og ønsker forholdene ændret, så må man benytte de kommunikationsveje, der findes på arbejdspladsen (leder, tillids- og arbejdsmiljørepræsentant og lignende).

Har du spørgsmål om

din ansættelseskontrakt?

 Spørg gratis og uforpligtende !

Har du spørgsmål til din

opsigelse/bortvisning?

 Spørg gratis og uforpligtende !

Har du spørgsmål

i øvrigt ?

 Spørg gratis og uforpligtende !