Skal man være medlem af en fagforening ?

Mange spørger formentlig sig selv: Skal jeg være medlem af en fagforening eller ej ? Svaret på det spørgsmål er: Ja.

Når man skal det, så skyldes det bl.a. flere forhold:

       Man kan få svar på de spørgsmål, der melder sig løbende under et ansættelsesforhold.

       Man kan få hjælp, hvis man får en arbejdsskade eller en uberettiget opsigelse.

       Man har en organisation bag sig, der arbejder for en bedring af de generelle løn- og arbejdsforhold både overenskomstmæssigt og lovgivningsmæssigt.

Ikke alle, der markedsfører sig som en fagforening, kan tilbyde dette. Der findes organisationer, som fører relativt få retssager, set i forhold til medlemsantallet og organisationer der ikke har - eller alene ganske få -  overenskomster. Ligesom der findes organisationer, der heller ikke er specielt aktive i forhold til politikerne.

Man bør sikre sig, at den organisation, der skal varetage ens interesser, også er den organisation, der har overenskomsten på området. Vi kan ikke anbefale, at man melder sig ind i en anden organisation. Man skal i hvertfald være forberedt på, at det så ikke kan forventes, at man får den samme ydelse til et lavere kontingent.

Der er normalt sammenhæng mellem pris og ydelse. Faglige organisationer er ingen undtagelse.  

 

Har du spørgsmål om

din ansættelseskontrakt?

 Spørg gratis og uforpligtende !

Har du spørgsmål til din

opsigelse/bortvisning?

 Spørg gratis og uforpligtende !

Har du spørgsmål

i øvrigt ?

 Spørg gratis og uforpligtende !